Een sessie duurt gemiddeld 60-70 minuten. Ik begin altijd eerst met een kort gesprekje, dan volgt een massage en tot slot een evaluatie, waarin je je ervaring kunt delen. De eerste afspraak wordt er voorafgaand een uitgebreide intake gedaan. Indien wenselijk kan de behandeling langer duren. De prijs wordt dan gerelateerd aan de duur van het consult.


Tarieven massage:

Een consult duurt gemiddeld 60-70 minuten en kost: € 75,00 (tot 31 augustus 2022).
Let op: vanaf 1 september 2022 wordt het tarief voor een consult: € 80,00.


Afspraken massage:

Er wordt uitsluitend gewerkt op afspraak. Bel of stuur een e-mail om een afspraak te maken.

Telefoonnummer: 0347 – 371792
Email: info@lidyvandijk.nl

Indien je bent verhinderd, geef dit dan zo snel mogelijk door. Bel je binnen 24 uur voor de geplande afspraak af of zonder bericht, ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.


Ik ben lid van de beroepsvereniging LVNT. Daarnaast ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ en geschillencommissie SCAG. Hiermee wordt voldaan aan de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is vanaf 1 januari 2017 van kracht.

Veel verzekeringsmaatschappijen vergoeden een consult geheel of gedeeltelijk.
Een consult valt onder de alternatieve geneeswijze en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het eigen risico is hierop NIET van toepassing. Raadpleeg uw polis of informeer bij uw zorgverzekering. Bekijk het overzicht van vergoedende zorgverzekeraars 2022.

Landelijke Vereniging Natuurgeneeskunde Therapeuten. RBCZ een vrije zorgkeuze


TIP voor werknemers:

Coaching en therapeutische sessies dragen bij aan de fysieke, emotionele en mentale gezondheid van de mens. Werkgevers hebben baat bij gezonde medewerkers en een laag ziekteverzuim. Op basis van de wet Verbetering Poortwachter en Arbeidsomstandighedenwet zullen veel werkgevers budget vrijgemaakt hebben voor preventief ziekteverzuim. Vraag je werkgever om een tegemoetkoming in of volledige vergoeding van de kosten.


    RBCZ een vrije zorgkeuze