Viscerale therapie is ontwikkeld in de jaren zeventig van de vorige eeuw door Jean-Pierre Barral. Als osteopaat was hij gewend om te ‘voelen’ wat er in het lichaam aan de hand was. Hij realiseerde zich echter dat er meer was, dat ieder klein stukje onderdeel was van het grotere geheel.

Viscerale therapie is een vorm van therapie die zich richt op de binnenkant van de mens. Hierbij ligt de nadruk op de organen (viscera), waarbij klachten lichamelijk en/of geestelijk kunnen zijn.

Het lichaam bestaat voor 20 -30% uit bindweefsel (fascie) en uiteindelijk verbindt deze fascie alle structuren binnen het lichaam. Het is belangrijk dat deze fascie vrij kan bewegen. Door bijv. een operatie, infectie, ongeluk o.i.d. kunnen verklevingen ontstaan, waardoor de beweeglijkheid van de omliggende structuren, zoals organen, bloedvaten, zenuwstructuren afneemt. Dit kan verschillende klachten veroorzaken. Ook jaren na een infectie of operatie.

Een massage en visceraal therapeut gebruikt als werkinstrument bij een behandeling alleen zijn of haar handen.

Het doel van elke behandeling is de balans in het lichaam te herstellen door het lijf zodanig te prikkelen, dat het zelf-herstellend vermogen wordt aangesproken. Dit zelf-herstellend vermogen kan er dan voor zorgen dat klachten geheel of gedeeltelijk verdwijnen.

ORGANEN EN EMOTIES

Emoties hebben een grote invloed op onze lichaamsfuncties. Dit komt voor een heel groot deel voort uit hoe onze organen reageren op onze gevoelens. Verschillende emoties reageren op verschillende organen. Emotionele reacties kunnen vertaald worden bijv. in kortademigheid, hoofdpijn, naar hartzeer, overgeven, maagzuur of flauwvallen, enz.

Als het brein negatieve emoties ontvangt zal er meer spanning ontstaan in het desbetreffende orgaan en deze zal op zijn manier weer spanning terugsturen naar het brein. Andersom, een fysiek aangedaan orgaan kan emotionele onrust veroorzaken. Dit resulteert in een vicieuze cirkel.

Viscerale manipulaties kunnen deze cirkel doorbreken, waardoor het orgaan zich kan herstellen en de emoties meer in balans komen.