Massage vanuit een Holistische visie. Met holistisch wordt bedoeld een geheel. Je hebt als mens niet alleen een fysiek lichaam, maar ook je eigen gevoelens, je emoties, je gedachten, verlangens, overtuigingen en relaties. Al die aspecten samen vormen jou zijn en hebben onderling invloed op elkaar. Ze vormen samen een evenwicht.

Is iets uit evenwicht, dan geeft het lichaam een signaal. Belangrijk is het leren herkennen van die signalen en daar dan aandacht aan te geven. Wanneer we dat niet doen, kan een signaal overgaan in een klacht. Bij massage worden klachten of symptomen niet onderdrukt of weggemasseerd, maar juist gebruikt om duidelijkheid te geven.

Massage brengt de aandacht weer naar het lichaam. We maken contact met ons lijf en zijn even uit het hoofd. Er is op dat moment ruimte om waar te nemen hoe spanning/ontspanning in je lichaam voelt. Je wordt je weer bewust van de dingen die eerst on-bewust waren.

Een massage is één van de manieren om weer de juiste balans in ons dagelijks leven te vinden en kan zodoende preventief werken.